Optimists Cricket Club 1st XI Averages - 2019 Season

  • in

2019 BCF League Batting averages for Optimists Cricket Club 1st XI

Batting averages download
PlayerMatchesInningsNORunsHighAverageAvg4s6s100s50sCtSt
Vikram Vijh770402109 57.435902220
James Barker760290100 48.333431240
Girish Venkateswaran870222126 31.712661030
Reinhardt Heyns44010845 27.002000010
Tony Whiteman87115143 25.171500050
Anoop Orsu65011773 23.401320140
Joost Mees2203533 17.50200000
Pankaj Malav4423223 16.00300020
Roshan Vishwanath3202720 13.50230020
Mohit Dixit4304023 13.33300020
Atif Kamal7505316 10.60700010
Vishwajeet Deshpande743106 10.00000020
Vijaykumar Desai11088 8.00000000
Ankush Nanda742125 * 6.00000060
Chris Fry11066 6.00000000
Amit Halbhavi220105 5.00100000
Shiv Karan Gill21055 5.00100000
Richard Neale11044 4.00000020
Suhail Sadiq21044 4.00100010
Aanand Pandey 2113939 * 0.00600000
Praveen Muthumanickam1111919 * 0.00110010
Mazeebur Rahaman1113030 * 0.00410000

2019 BCF League Bowling averages for Optimists Cricket Club 1st XI

Bowling averages download
PlayerMatchesOversMaidensRunsWicketsBest Bowling5WAvgEconomy
Suhail Sadiq19.004444 - 44011.004.89
Chris Fry16.013333 - 33011.005.50
Mohit Dixit314.017153 - 17014.205.07
Ankush Nanda748.32220104 - 34022.004.54
Vishwajeet Deshpande633.2017882 - 19022.255.34
Vishakh Chandrasekhar14.002311 - 23023.005.75
Vikram Vijh738.2022883 - 74028.505.95
Anoop Orsu426.0011642 - 31029.004.46
Atif Kamal649.0223172 - 24033.004.71
Girish Venkateswaran27.013311 - 29033.004.71
Pankaj Malav425.0015043 - 54037.506.00
Praveen Muthumanickam17.013000 - 3000.004.29
Reinhardt Heyns210.014300 - 2100.004.30
Mazeebur Rahaman15.002700 - 2700.005.40
Tony Whiteman12.001300 - 1300.006.50
Roshan Vishwanath10.10400 - 400.0024.00